Hospitering og laginndeling


Hospitering av spillere i barnefotballen bør prioriteres der spillere kan ha godt av større utfordringer for å ta nye steg. God dialog med spiller og trenere om ønske og periode er avgjørende faktorer for å lykkes med tiltaket. Dette kan både gjelde treningshverdag i perioder samt kamper. Behovet for dette øker ofte ved overgang til syver og spesielt nier og ellever fortball.

For at klubben skal gi best mulig helhetlig tilbud med maximalt kamptilbud vil hospitering være løsningen på å fylle opp lag i kullet over. Dette for at et kull med et antall spillere som er i utgangspunkt for få for to lag allikevel kan ha to lag istedet for et med veldig mange spillere og liten spilletid. Herkules ønsker best mulig tilbud i alle årsklasser, men ser at ungdomsfotballen er mest krevende å fylle og da må tilpasninger mellom kull skje med anbefalinger fra sportslig utvalg.

Hospitering skal prioriteres foran «Extralag/bonuslag» da hospitering gagner både individuell utvikling og klubbens interesser av å ha best mulig kamptilbud for flest mulig. Ved uenigheter om hvem/når hospitering er riktig er sportslig utvalg objektiv part overfor trenere.
På kull med nivåinndeling (Divisjonsystem) hospiteres det spillere som passer inn i nivået det er delt inn i.

Design og utvikling: Folkebadet