Lagleder/dugnadsansvarlig


Dette TILBYR Herkules fotball av deg som LAGLEDER/DUGNADSANSVARLIG

Oppfølging av deg som lagleder
God oppfølging og mulighet for dialog inn mot klubbledelsen gjennom hele sesongen. Minimum to trenerforumer i løpet av sesongen skal inneholde den praktiske infoen en lagleder bør få med seg.

Tydelige frister
Herkules Fotballs styre skal sørge for tydelighet i krav og frister for innlevering av laglister og årsmeldinger. Vi skal også gi deg konkret info av hva vi forventer av bidrag fra det enkelte lag på dugnader, særlig når det gjelder gjennomføring av våre to Herkules Cup’er.

Dette FORVENTER Herkules fotball av deg som LAGLEDER/DUGNADSANSVARLIG

Effektiv innsending av laglister og bidrag til å få inn kontingenter. At du leverer laglister innen gitte frister, hjelper klubben med å få inn kontingentene gjennom året i tillegg til å gi klare tilbakemeldinger om dugnadsbidrag til cuper og andre dugnader. Vi er avhengig av et godt samarbeid med laglederne og dugnadsansvarlig for å få hjulene i klubben til å rulle og at de praktiske rutinene blir så lite ressurskrevende som mulig. Da kan vi heller bruke tiden på å utvikle aktiviteten.

Design og utvikling: Folkebadet