Sportslig årshjul


Hva skjer gjennom året rent sportslig for Herkules fotball? Årshjulet under skal gi en pekepinn på det.

Måned Hva Hvordan/Når Ansvarlig
Januar Påmelding Aldersbestemte lag samt seniorlag 7. div. – Frist 15. januar Sportslig ledelse
Februar Trenerforum Planlegging av året, info til alle trenere om årshjulet og innhold Sportslig ledelse
Påmelding Påmelding barnefotball 7-12 år – 15. februar Sportslig ledelse
Infomøte Ekstratreninger vi skal i gang med, for trenere på lag fra 10-14 år
Mars Trenerforum Snart sesongstart – Hva må på plass? Sportslig ledelse
Kurs Barnefotballkvelden – Kurs for alle trenere og lagledere fra 6-12 år
Kurs Ungdomsfotballkvelden – Kurs for alle trenere og lagledere fra 13-19 år
April Kurs Grasrottrenerkurs Del 1 (16 timer). Vi arbeider for å avholde del 1 og 2 i egen klubb i løpet av et år, komer an på hvem som har gjennomført hva fra tidligere Sportslig ledelse
Mai Trenerforum Felles impulssamling for alle – fortløpende innhold Sportslig ledelse
Impulssamling trenere 6-8 år
Impulssamling trenere 9-12 år
Impulssamling trenere 13-19 år
Juni CUP Herkules Pizzabakeren Cup Styret
Avslutning Sommeravslutning alle lag Sportslig ledelse
Juli Ferie God sommer
August Trenerforum Felles impulssamling for alle – fortløpende innhold Sportslig ledelse
September Foreldrecup Styret
Trenerforum Impulssamling trenere 6-8 år
Impulssamling trenere 9-12 år
Impulssamling trenere 13-19 år
Oktober Trenerforum Oppsummering av året – evaluering Sportslig ledelse
Avslutning A Sportslig ledelse
November Kurs Grasrottrenerkurs del 2 – Vi arbeider for å avholde del 1 og 2 i egen klubb i løpet av et år, komer an på hvem som har gjennomført hva fra tidligere Sportslig ledelse
Kurs Barnefotballkvelden – Kurs for alle trenere og lagledere fra 6-12 år Sportslig ledelse
Kurs Ungdomsfotballkvelden – Kurs for alle trenere og lagledere fra 13-19 år Sportslig ledelse
Design og utvikling: Folkebadet