Sportsplan


Det er spilt fotball i Herkules siden 1920-tallet, da klubben ble stiftet av arbeidere fra Skiensfjordens Skofabrikk AS. Idrettsforeningens navn, Herkules, kom fra den mest slitesterke skoen som ble laget på fabrikken og står som et symbol på hva klubben handler om.

Herkules er kjent som en klubb som tar vare på det sosiale aspektet ved å drive med fotball, samtidig som man titt og ofte får frem spillere som hevder seg på flere nivåer over det vårt a-lag som oftest har befunnet seg på. Det vitner om en klubb som klarer å kombinere det morsomme med fotball og det som handler om mestring og utvikling.

Herkules fotball er en breddeklubb som jobber for å beholde flest mulig av våre medlemmer, lengst mulig. For å oppnå dette arbeider vi strukturert for å legge til rette for at den den enkelte får en utviklende fotballopplevelse i et sosialt og positivt miljø hver gang han eller hun er på Kules. Vi tror vi lykkes best når vi har det gøy! Klubben skal i tillegg være en sosial møteplass for våre frivillige, foreldre og alle andre som kommer på besøk til Kules. Herkules Fotball ønsker med det å være lokalmiljøets viktigste sosiale arena og et naturlig samlingspunkt for våre medlemmer i alle aldre, også utenom de organiserte treningene. Herkules er en stor klubb med et stort hjerte, både for fotball og for sine medlemmer.

Det sportslige tilbudet i Herkules skal kjennetegnes av engasjement og fotballkompetanse på alle nivåer. Vi skal ha tydelighet i klubbens sportslige planer og tett oppfølging av klubbens trenere og enkeltlag. Vi skal legge til rette for kompetansehevende tiltak og konstruktive møteplasser for trenere og foreldre slik at alle lag på tvers av aldersklasser kjennetegnes som et Herkuleslag. Et Herkuleslag skal kjennetegnes av spillere, trenere og foreldre som jobber sammen for å gjøre hverandre gode.

Det skal være en stolthet knyttet til det å spille for Herkules og klubbens verdier, visjon og profil skal skinne gjennom i holdningene til våre medlemmer. Deltakelse i klubben vår skal handle om mer enn bare det å spille fotball. Vi skal skape en trygg og sosial ramme på ethvert kuleslag og helhetlig som klubb, en ramme som skal være åpen for alle som ønsker å være en del av den.

Det er derfor vi sier; JAJAJABAREBLIMED!

Design og utvikling: Folkebadet