Forelder


Dette TILBYR Herkules fotball av deg som FORELDER

Informasjon om vårt tilbud
Herkules fotball ønsker å tilrettelegge for at så mange som mulig får så god informasjon om tilbudet vårt som mulig. Derfor stiller vi på foreldremøter for de som skal begynne i 1. klasse på Kjørbekkhøgda og Moflata barneskoler hvert år.

Herkules idrettspark – En sosial møteplass
I Herkules er vi opptatt av det sosiale rundt deltakelse i fotballen. Som forelder til en spiller i klubben skal du møte en sosial møteplass ved trening, kamper og også utenfor banen.

Dette FORVENTER Herkules fotball av deg som FORELDER

Positive holdninger fra sidelinjen
Vi forventer at du som forelder utviser positive holdninger rundt kamper og på den måten bygger oppunder prinsippet om Fair Play og klubbens verdigrunnlag.

Dugnadsbidrag
Herkules fotball er 100% avhengig av frivillig innsats på klubbens dugnader for å i det hele tatt kunne drive med fotballaktivitet for våre medlemmer. Vi forventer derfor at du stiller opp på klubbens dugnader når det trengs.

Interesse for din sønn eller datters aktivitet på Herkules
For din sønn og/eller datters idrettsglede og interesse er det svært viktig at du som forelder viser interesse ved trening og kamper gjennom enten å bidra i laget i en eller annen rolle, eller som tilskuer.

Design og utvikling: Folkebadet