Sportslig ledelse


Herkules Fotball skal arbeide for å ha en sportslig ledelse som skal følge opp alle lag i klubben. Dette innebærer oppfølging av det enkelte lags trenere og lagledere, samt dialog med spillere. Sportslig ledelse handler om å skape en rød tråd fra de yngste til de eldste – slik at ethvert Herkuleslag kjennetegnes med klubbens signatur.

Herkules fotball skal til enhver tid etterstrebe å fylle følgende roller i sin sportslige ledelse:

  • Sportslig leder for ungdoms- og voksenfotballen – fra og med 13 år
  • Administrativ leder a-lag
  • Sportslig leder for barnefotballen – til og med 12 år (barneidrettsansvarlig)
  • FIKS-ansvarlig
  • Oppstarts- og rekrutteringsansvarlig
  • Dommeransvarlig
  • Ansvarlig banedisponering
  • Ansvarlig politiattester

Personene som innehar disse ovennevnte rollene utgjør klubbens sportslige utvalg. Utvalget samler seg foran hver sesong og møtes ved behov 3-4 ganger i løpet av en sesong.

Klubbens styre er ansvarlig for disse oppgavene dersom de ikke fylles av enkeltpersoner og har et ansvar for å rekruttere inn mennesker som kan påta seg disse rollene i klubben. Rollene er ikke hugget i stein, det kan være at en person kan dekke flere av disse oppgavene. Dette må tilpasses foran hver sesong.

Hver og en av disse rollene skal være beskrevet med stillingsinstrukser slik at det kommer tydelig frem hva personen som tildeles rollen skal gjøre og ikke gjøre.

Se NFFs sider for mer info om rollebeskrivelser:

Rollebeskrivelser

Design og utvikling: Folkebadet