Differensiering og trening


I barnefotballen i Herkules skal årstrinn trene samlet, men det skal differensieres på trening hele veien. Vi er opptatte av å gi den enkelte utfordringer og en følelse av mestring så langt det er mulig på hver eneste trening og klubben har ansvaret for at trenerne er i stand til å gjøre dette på best mulig måte.

Hver trener har sin egen måte å gjøre ting på og Herkules Fotball har ikke ambisjoner om å detaljstyre dette. Allikevel kan vi hente noen retningslinjer for hva som skal være fokus på de inndelte aldersgruppene 5-7, 8-10 og 11-12 år, noe som er spesifisert nedenfor.

Design og utvikling: Folkebadet