Fair Play


Klubbens Fair Play‐ansvarlig påser at medlemmene er kjent med klubbens verdier og at vi etterlever målene vi har satt oss som Fair Play‐klubb.

Herkules Fotball skal framstå som en attraktiv arena for gjestende lag. Dette skal gjøres ved å etterleve kravene og intensjonene med Fair Play og sørge for at eventuelle overtramp blir fanget opp og eventuelle sviktende rutiner blir identifisert og forbedringer blir gjennomført.

Klubben skal ta vertskapsrollen på alvor, både gjestende lag, tilskuere og dommere skal føle seg godt tatt imot og ivaretatt på Herkules idrettspark. Det skal være enkelt å finne fram på stadionområdet selv om man ikke har vært der før, og det skal tilordnes egne områder for tilskuere atskilt fra spillere/trenere/lagledere.

Fair play skal stå på agendaen på trenerforumer, styremøter og årsmøter hvert år og skal være synlig i klubbens sportsplan, håndbok og verdidokumenter.

Fair play kontrakt

Fair Play ansvarlig i Herkules fotball:
Navn: Hege Fehn
Mobil: 90737354
Epost: hege.fehn@vegvesen.no

Design og utvikling: Folkebadet