FIKS rapportering


FIKS er kamprapportering og det skal benyttes kamprapport i alle serier fra 13 år og oppover.

Kamprapporten er det offisielle dokumentet for kampen. Dette innebærer at de opplysningene som er oppført i kamprapporten vil bli lagt til grunn ved utarbeidelse av tabell, ved behandling av eventuelle sanksjonssaker, protester og ved registrering av advarsler og utvisninger. Det er derfor viktig at utfyllingen er fullstendig og nøyaktig.

Alle lag må ha en eller flere personer etablert som bruker i FIKS for å kunne legge inn spillere til kamp. Det er klubbens FIKS-ansvarlig som oppretter disse.

Hvordan utfører man en elektronisk kamprapportering. Se film her.

FIKS ansvarlig for Herkules fotball

Navn: John Kristian Solvang
Mobil: 48232811
Epost: john.solvang@tess.no

Ta kontakt med John Kristian for en gjennomgang av FIKS.

Design og utvikling: Folkebadet