Foreldremøter (med mal)


Om foreldremøter i Herkules Fotball

Alle foresatte til spillere i Herkules Fotball skal få invitasjon til minimum ett foreldremøte hvert år, fortrinnsvis i forkant av sesongen. Dette er lagledelsens ansvar, men klubben støtter hvert lag så godt man kan. Klubbens oppfordring er at lagledelsen kjører disse møtene selv, i et av klubbens lokaler. Om man ønsker bistand fra klubb til å delta på foreldremøter, ta kontakt med sportslig ledelse.

Herkules Fotball er opptatt av å skape en lik inngang for alle spillere, foresatte og andre involverte rundt klubbens aktivitet. Det samme verdigrunnlaget, de samme retningslinjene og de samme forventningene legges til alle lag. Av den grunn har vi laget en egen mal for foreldremøter, som alle lagledelser kan bruke.

Malen til foreldremøter på lag i Herkules Fotball kan du finne her: Mal for foreldremøter i Herkules Fotball

Design og utvikling: Folkebadet