Forsikring og skader


Barneidrettsforsikring i NIF – gjelder frem til barnet fyller 13 år

Alle barn som er medlem av lag tilsluttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) eller som deltar i organisert aktivitet i klubbens/lagets regi er forsikret gjennom Gjensidige barneidrettsforsikring.

For forsikringsavtalen gjelder vilkår for Idrettsforsikring og de generelle vilkår, så fremt disse ikke er fraveket i bestemmelsene nedenfor. Forsikringen omfatter barn til den dato de fyller 13 år. Forsikringspremien betales av NIF.

Se alle vilkår og forsikringsbevis/erstatningsskjema her og all info om barneidrettsforsikring på NIFs nettsider her.

Forsikring for ungdom og voksne – 13 år og eldre

I Norges Fotballforbund opereres det med lagsforsikring, så den enkelte spiller er forsikret gjennom at laget han/hun spiller på blir påmeldt til en sesong. Dette gjøres i starten av hvert år av klubben, og det er veldig viktig at enkeltspilleren som er på et lag er registrert i FIKS, tilknyttet sitt lag. Da er man innenfor rammene til NFFs fotballforsikring.

Ønsker du å vite mer om rammene for forsikringen? Les mer på NFFs nettsider her!

Melde skade?

Er det inntruffet en skade? Meld skaden via disse nettsidene.

Design og utvikling: Folkebadet