Politiattest


Den ansvarlige for politiattester har ansvaret for å informere om ordningen overfor alle trenere og lagledere i klubben som skal fremvise gyldig politiattest. Ordningen gjelder alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits‐ eller ansvarsforhold overfor mindreårige (under 18 år).

FØLGENDE ROLLER I HERKULES FOTBALL SKAL FRAMVISE ATTEST:

  • Trenere
  • Lagleder

ANSVAR OG OPPGAVER:

  • Politiattestansvarlig signerer formålsattest på vegne av den som skal søke om politiattest. Hver enkelt er selv ansvarlig for søknadsprosessen.  Les mer om politiattest på NIFs nettsider.
  • Ansvarlig for politiattester skal minimum to ganger pr. kalenderår (vår og høst) sjekke utløpsdato for levert politiattest, og gi beskjed til personer hvis attest er eldre enn 34 måneder slik at disse kan søke om ny før frist utløper (36 mnd.)
  • Nedtegne opplysninger om hvilke personer som er avkrevd politiattest, at attesten er fremvist og dato for fremvisningen samt dato for utstedelse av attest. Selve attesten beholdes av søkeren.
  • Oversikt skal føres elektronisk, og oppbevares i klubbens administrasjon.
  • Personer som ikke leverer politiattest eller har anmerkninger på attesten, skal ikke gis oppgaver som innebærer et tillits‐ eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.
  • Gyldighet på attest er 3 år.

Ansvarlig for politiattester i Herkules fotball:
Navn: Anders Aks
Mobil: 97134514
Epost: arnoraks@gmail.com

Design og utvikling: Folkebadet