Ny sportslig leder og sportslig utvalg!
Publisert: 1. november 2019


Herkules fotball har endelig fått på plass en ny sportslig leder. Øystein Tallakstad får det sportslige ansvaret i klubben, samt lederrollen i sportslig utvalg. Ansvaret gjelder fra 6-14 år. Styret er veldig fornøyd med signaturen til Øystein og ser frem til et bra sportslig samarbeid. Vi gratulerer😄😄

Herkules fotball har opprettet nytt sportslig utvalg i klubben. Dette er basert på tankene vi har for å oppfylle kravene for å bli en fullverdig kvalitetsklubb.

Medlemmene i utvalget:
– Anders Henriksen
– Peter Aarup
– John Kristian Solvang
– Henrik Borgholt Hansen
– Øystein Tallakstad (leder utvalget)

Anders (trener J10) og Peter (trener J12) representerer i denne sammenheng jentesatsingen, mens John Kristian (trener G10), Henrik (trener G8) og Øystein (trener G9) representerer guttene.

Sportslig utvalg har fått et mandat til å gjennomføre oppgaver gjennom sesongen som er i tråd med sportsplanen som ble vedtatt i årsmøtet 2018. Sportslig utvalg skal samles en gang i 2019 for å lage en plan for 2020 og vil rapportere til styret i deres arbeid fremover.

På vegne av styret takker jeg gutta for at de stiller opp😀

Design og utvikling: Folkebadet