Årsmøte 2021
Publisert: 25. januar 2021


Innkalling til årsmøte i Herkules fotball

Årsmøtet avholdes torsdag 4. mars kl. 18.00 digitalt på TEAMS. Innlogging og registrering fra kl. 17.45.

Tittel: ÅRSMØTE 2021 – Herkules fotball
Klikk her for å bli med i møtet

Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet, må sendes styret senest 18. februar (to uker før årsmøtet) til post@herkulesfotball.no. Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest 25. februar (én uke før årsmøtet).

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov §5 til §8.

Dokumentene til årsmøtet ligger nå tilgjengelig:

Herkules fotball – Innkalling og dagsorden 2021
Herkules fotball – Styrets årsberetning 2020
Herkules fotball – Årsregnskap 2020
Herkules fotball – Kontingentsatser 2021
Herkules fotball – Kontingentsatser 2021_1 – alternativt forslag
Herkules fotball – Sportsplan 2021
Herkules fotball – Klubbhåndbok 2021
Herkules fotball – Budsjett 2021
Herkules fotball – Innkommen sak til årsmøte om kunstgress
Herkules fotball – Innkommen sak til årsmøte om jentesatsing
Herkules fotball – Innkommen sak til årsmøtet om billigere medlemskontingent
Herkules fotball – Valgkomiteens forslag til nytt styre 2021
Herkules fotball – Årsregnskapet i revidert stand

Herkules fotball – Protokoll årsmøte 2021

Lover og regler for idrettslag fra 2020

Design og utvikling: Folkebadet