Ny trener på plass
Publisert: 23. januar 2019


Herkules fotball skrev i dag under på en avtale med en ny trener som skal påta seg rollen med å gi ekstra treninger. Den nye treneren heter Ørjan Kallevik (se bilde nederst) og er til daglig trener og karriereveileder på Telemark Toppidrett Ungdomsskole (TTU). Ørjan har tidligere trenerverv i Odds BK og damelaget til Urædd, samt en mastergrad i idrettsvitenskap. Han er opptatt av å utvikle fysikk, koordinasjon, spenst/hurtighet og ikke minst skadeforebyggende i tillegg til fortball øvelser. Treningene vil basere seg på flere av disse momentene, hvor spillerne som skal trenes, utvikler ferdigheter gjennom mer bevisste handlingsvalg og hvordan spille hverandre gode og delta i oppbyggingen av lagmoral.

Treningene er på fredager gjennom hele skoleåret fra kl. 15.30 – 17.00. Det blir maks 20 spillere på hver trening og treningene gjelder for gutter født fra 2006-2009 (G10-G13), samt jenter født i 2005 (J12). Når treninger baserer seg på begge kjønn, tror vi ikke treningene blir effektive hvis vi tar inn yngre jenter enn J12.

Hvem kan delta?
Hvem kan delta på disse treningene? Sportsplanen som ble vedtatt på årsmøtet i 2018 var ganske tydelig på dette. Spillerne skal oppfylle følgende kriterier: Modning i hode og beina, gode holdninger og treningsiver. Det er viktig at alle i disse aldersgruppene får muligheten til ekstratilbudet som skal fungere som en motivasjonsfaktor for enda mer trening og utvikling. Vi er på jakt etter spillerne som er de ivrigste i sitt kull, gjerne de som drar opp og trener alene eller sammen med andre utenom oppsatt treningstid. Treningen skal IKKE være en pause fra Xboxen eller Playstation, men et tillegg til vanlig trening for de rette guttene og jentene.

Trenerne fra nevnte årskull får ansvaret for å plukke ut spillere til disse treningene. Ørjan møter opp på noen av treningene og observerer, gjerne sammen med trener. Der gjør vi oss tanker om fokus, lagånd, ønske om mestring, ønske om mer trening og ikke minst, ønske om egen utvikling. Ørjan tar selv en beslutning etter hver fredagstrening hvorvidt spillerne har kriteriene på plass for å være med. Å delta på fredagstreningene kan gjerne ses på som en bonus, da man gjennom treningsuken har vært fokusert, vist gode holdninger og treningsiver.

Første trening starter fredag 1. februar kl. 15.30. Oppmøte er gjerne i god tid, slik at det rekkes å skiftes før trening begynner. 1 ½ times trening går veldig fort, så vennligst respekter tidspunktet og vær klar kl. 15.30. Hvem som deltar på første trening får spillerne vite senest dagen før.

Bildet er tatt av Stian Kittilsen i Porsgrunns Dagblad.

Design og utvikling: Folkebadet