Årsmøte 28 mars 2022
Publisert: 3. februar 2022


 

Til medlemmene i Herkules Fotball

                                                                                                                                                          03.02.2022. Skien

Innkalling til årsmøte i Herkules Fotball 2022

Styret innkaller herved til årsmøte i Herkules Fotball.

Årsmøtet avholdes 28 mars klokken 18.00 i klubbhuset på Herkules.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 10 mars til post@herkulesfotball.no. Det ønskes at malen nederst på denne siden brukes.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på våres hjemmeside, www.herkulesfotball.no.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Herkules fotball i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Herkules fotball. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Herkules fotball`s lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Eirik Groa kontaktes på tlf 98614827 eller på klubbens e-post.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret

Dokumentene til årsmøtet ligger nå tilgjengelig:

Protokoll årsmøte 2022.pdf

 

Innkalling til årsmøte 28.03.2022

Herkules styrets årsberetning 2021

Herkules Fotball – Sportsplan anno 2022

Herkules fotball – Klubbhåndbok 2022

Forslag årsmøte 2022

Herkules Fotball – Valgkomiteens forslag til nytt styre 2022

Herkules fotball – årsregnskap 2021 22.03.2022

6. Herkules Fotball – Budsjett 2022.pdf

Herkules fotball – kontospesifisert årsregnskap 2021 versjon 08.03.2022

Herkules Fotball kontroll rapport regnskap 2021

Design og utvikling: Folkebadet