Vi er en kvalitetsklubb!
Publisert: 2. mars 2019


Herkules fotball ble etter årsmøtet i 2019 sertifisert som kvalitetsklubb etter NFF sine krav. NFF Telemark jobber tett med klubber i regionen for å sikre at klubbene har en plan.

Beskrivelsen NFF Telemark legger til grunn for Kvalitetsklubb
Klubben skal ha en plan som beskriver hvordan de rekrutterer nye årskull med spillere og hvordan spillerne blir tatt i mot og gitt et likeverdig tilbud. For å sikre kontinuitet i sitt arbeid og unngå at årganger faller bort, er det vesentlig at planen er så beskrivende at nye tillitsvalgte enkelt kan videreføre arbeidet fra tidligere sesonger. NFF har laget en veileder til klubben som kan brukes i utarbeidelsen av klubbens egen plan.

Herkules egne bemerkninger
Kvalitetsklubb handler for Herkules Fotball om å skape kontinuitet og en rød tråd i det vi driver med. Det handler også om å sette seg noen målsetninger for hva klubben skal oppnå, i balansen mellom frivillighet og profesjonalisering. Vi er omtrent en 100% frivillig klubb, og vi må passe på å ikke presse våre frivillige dugnadsfolk og trenere for hardt. Samtidig skal vi vise de som gir av tiden sin til Herkules at tidsbruken er verdt det. Blir du med som trener eller dugnadshjelp i Kules så skal det være et skikkelig opplegg som du føler stolthet av å være med på, både på feltet, på cuper og på dugnader. Vi tror det motiverer til mer frivillig innsats,  i motsetning til å skremme folk vekk på grunn av for høye krav og forventninger.

Vi har løftet oss på det sportslige med ny sportsplan, trenerforum, trenerkurs og ekstratreninger for de som ønsker. Vi har fått på plass en klubbhåndbok som skaper kontinuitet for styret og som forteller hvordan klubben bør se ut, hva styret må jobbe med og hvilke roller som bør på plass. Vi har fått på plass gode rutiner for økonomien og vi har vedtatt visjon og verdier som er førende for hva klubben driver med. I tillegg er mange små og store rutiner innført for å bedre klubbdriften.

Det beste med dette er at jobben som er gjort er et grunnlag for årene fremover. Jobben har nettopp startet, dette skal ikke være en hvilepute. Grunnlaget som er lagt i arbeidet frem til nå er ting vi skal bruke og videreutvikle i Herkules Fotball med mål om å gjøre klubben til et flott sted å være for barn, unge og voksne. Fortsetter vi denne jobben vil vi nå målene våre om å igjen fylle opp alle aldersklasser på ungdomsnivå og opp til a-lag, noe det er flere år siden vi klarte sist. For å få til det må grunnlaget være på plass, noe vi føler vi har en god grunn til å klappe oss på skulderen akkurat nå og si at vi har.

Herkules fotball – Klubbhåndbok 2019

Mer om kvalitetsklubbkonseptet

Design og utvikling: Folkebadet