Herkules G-Max Cup 2018
Publisert: 11. september 2018


Herkules G-Max Cup 2018 er historie. Vi opplevde 2 flotte dager sammen med mange lag som kom langveisfra, samt fra lokalmiljøet i Grenland. Lagpåmeldingen var noe redusert, men det stoppet oss ikke fra å lage en bra cup for de som stilte opp. Til og med våre nye rekrutter på 5 år fikk prøve seg med Herkules drakten på. Været ble som det ble, men alt i alt, mye positivt å ta med seg videre. På vegne av cupkomiteen vil jeg takke alle som gjorde en innsats for å få dette til. Vi trenger all den hjelp vi kan få, da det er foreldrene og trenere som sørger for å få det til.
Derfor, TUSEN TAKK til alle sammen.

Fotograf på bildet under: Anne-Lene Wathne Andersen.

Design og utvikling: Folkebadet