Årsmøte 2023
Publisert: 28. februar 2023


Innkalling til årsmøte i Herkules Fotball.
Tidspunkt: 20 mars kl 18.00.
Sted: Herkules klubbhus.
 
Saker som medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 1. mars til post@herkulesfotball.no.
Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på våres hjemmeside, www.herkulesfotball.no.
 
For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Herkules fotball i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Herkules fotball. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.
 
 
Protokoll årsmøte 2023
 
1. Saksliste og dagsorden 2023
2. Innkalling til årsmøte 2023.
3. Styrets årsberetning 2022
4.1 Herkules fotball – Årsregnskap 2022.
4.2. Kontrollrapport Regnskap 2022
4.3.Herkules fotball – kontospesifiert årsregnskap 2022.
5. Forslag Herkules årsmøte.
6. Budsjett 2023.
7. Herkules Fotball – Sportsplan anno 2023.
8. Valgkomiteens forslag til nytt styre for 2023 i Herkules Fotball
 
 
Design og utvikling: Folkebadet