Årsmøte 2020
Publisert: 8. januar 2020


Innkalling til årsmøte i Herkules fotball

Årsmøtet avholdes mandag 24. februar kl. 18.00 på klubbhuset i Herkules idrettspark. Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet, må sendes styret senest 10. februar (to uker før årsmøtet) til post@herkulesfotball.no. Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest 17. februar (én uke før årsmøtet).

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen på årsmøtet!

Herkules fotball – Innkalling og dagsorden 2020
Herkules fotball – Balanserapport 2019
Herkules fotball – Resultatrapport – 2019
Herkules fotball – Styrets årsberetning 2019
Herkules fotball – Årsmeldinger alle lag
Herkules fotball – Kontingentsatser 2020
Herkules fotball – Sportsplan
Herkules fotball – Klubbhåndbok 2020
Herkules fotball – Budsjett 2020
Herkules fotball – Sak til årsmøte 1 – kontingenter
Herkules fotball – Sak til årsmøte 2 – sikkerhet 3-baner
Herkules fotball – Sak til årsmøte 3 – endring i hospitering og laginndeling
Herkules fotball – Valgkomiteens forslag til nytt styre 2020
Herkules fotball – Regnskapet i revidert stand 2019
Herkules fotball – Årsoppgjørsrapport 2019
Herkules fotball – Protokoll Årsmøte 2020

Lover og regler for idrettslag fra 2020

Design og utvikling: Folkebadet