Åpner for organisert trening
Publisert: 2. mai 2020


Herkules fotball deltok 30 april på et Teams møte med kretsen og resten av klubbene i Telemark. Det var rekordoppmøte fra klubbene og alle fikk lagt frem sine erfaringer fra fotballbanen siste måneden. Konklusjonen var at 97 % av klubbene er i gang med eller starter opp organisert trening mandag 4. mai.

Styret i Herkules fotball fattet eget vedtak på dette sent i går kveld og vi åpner opp for organisert trening. Styret har jobbet tett med sportslig utvalg og hatt flere gode diskusjoner, noe som har ført til at vi har en plan for hvordan vi tenker å gjennomføre dette. Myndighetene la frem noen endringer i reglene rundt Koronasmitten, men for fotballen, var det kun avstandsregelen fra 2 til 1 meter som blir gjeldende.

Fotball er en frivillig aktivitet og trenerne for alle lag må selv bestemme om de velger å starte opp med organiserte treninger. Argumentene til kretsen var at vi må komme i gang med ferdighetsutvikling, konkurranser, det skal være gøy å komme på trening, sosialt er viktig og ikke minst kvalitet på treningene.

Hver gruppe skal bestå av 4 spillere og minimum 1 ansvarlig voksen. Den ansvarlige voksne skal være en forelder eller trener. Vi kjøper inn såpe, håndsprit og nødvendig vaskeutstyr. Alle lag har eget utstyr i utstyrsboden, dette skal vaskes før og etter trening, det samme skal hendene til spillerne og trenerne. Trenerne er ansvarlige for at dette gjennomføres og blir derfor pålagt et stort ansvar. Utstyrsboden er kun tillatt for trenerne som henter ut utstyret og det skal kun være 1 person i dette rommet av gangen. I starten deles banen opp i 2 deler og det tillates maks 50 spillere på banen samtidig, 25 stk pr halvdel under en treningsøkt. MEN, enkelte dager kan det hende banene blir delt opp i flere soner, likt det vi har i dag, da noen lag, bestående av færre spillere ikke trenger større enn en kvart bane. Treningene på banen varer kun 1 time, derfor oppfordres det til å ta oppvarmingen eller fysisk trening et annet sted først eller etter, gjerne i fritidsparken. Under selve treningen, skal keeper følge samme gruppe gjennom alle økter. Det er ikke lov for spillerne i disse gruppene å ta på ballen med hendene og headinger skal unngås, se plakat med koronavettregler.

Så, hvordan gjør vi dette rent praktisk? Hvis vi tar utgangspunkt i at et lag får tilgang til banen kl. 1800, så blir følgende regler viktige:

  • Laget ankommer idrettsparken kl. 1730 sammen med antallet voksne ansvarlige. En oppvarming utføres i tråd med avstandsregelen utenfor kunstgressbanen, gjerne litt løping, situps, pushups osv. Enkle fysiske øvelser for å få kroppen i gang.
  • 1745 gjør laget seg klar for banen, 1 voksen henter utstyr, blander såpe og vann og vasker baller og utstyr. 1 annen voksen tar med seg laget til tribunen og sørger for håndsprit til spillerne.
  • Laget får tilgang til sone A kl. 1800 (halvdel nærmest klubbhus) og kjører i gang økter, med grupper på maks 4 stk og 1 ansvarlig voksen. Dette kan være pasningsøvelser, føre ball øvelser, skuddtrening, rett og slett øvelser hvor spillerne unngår kontakt. Er man 25 spillere, blir det ca. 6 grupper som gjør forskjellige øvelser og det kan kjøres sirkeltrening for å få god variasjon. Kampaktivitet er uakseptabelt med tanke på koronavettreglene.
  • 1900 er trening over, utstyr samles inn og 1 voksen sørger for vask av dette, mens en annen voksen spriter hendene til spillerne. Laget forlater banen senest kl. 1910 og et nytt lag sitter klar på tribunen for å komme innpå kl. 1915 til ny økt.

Mens treningen foregår, skal ansvarlig trener(e) ha oversikt over sin sone. Dette kan enten være en voksen som er engasjert i en av gruppene eller en utenfor gruppene som skal se til at dette går bra for seg.

Fra mandag til fredag, mellom kl. 1700-2100 er det kun organiserte treninger som gjelder, det vil si at innenfor disse treningstidene skal det IKKE foregå uorganisert. Da er banen opptatt. Før kl. 1700 er det vanlige koronavettregler som gjelder, disse reglene henger meget godt synlig ved alle innganger til idrettsparken. Det er KUN Herkules sine egne medlemmer som får ta i bruk banen. Toalettet under kiosken åpnes opp kl. 1700 og stenges kl. 2100. Toalettrommene vaskes grundig før første trening og før hver treningsdag mandag til fredag. Holdes stengt som vanlig utenom organiserte treninger.

Trenere, lagledere og dugnadsansvarlige må selv sørge for å fylle opp kvoten som gjelder ift. antall voksne som skal delta. Her må foreldre inn og gjøre en innsats og bidra, enda mer enn før. Det beste hadde vært hvis foreldre kan ta vaskeansvaret av utstyret mens laget sammen med trenerne kan konsentrere seg om oppvarming.

Vi merker at fotball-Norge og verden for øvrig begynner å åpne opp mer og mer, men vi må ta de små stegene. Vi har fremdeles en pandemi hengene over oss og vi skal fremdeles respektere dette. Følg KORONAvettreglene som er illustrert på plakatene rundt banen og la spillerne bli oppmerksomme på dem. Ta gjerne en prat med spillerne i forkant av treningen og forklar viktigheten.

 

Design og utvikling: Folkebadet