Gjennomføring av hjemmekamper


Klubben og det enkelte lag har et felles ansvar for at våre hjemmekamper blir gjennomført på en god måte. Vi har to verktøy i Herkules Fotball som sørger for at vi får til nettopp det, der det ene er gode holdninger fra eget lag og lagledelse og det andre er at vi stiller med minst en kampvert til hver kamp. Dette har det enkelte lag ansvar for at skjer! 

Kampvertinstruksen i Herkules Fotball og norsk fotball for øvrig

Før kampen

Under kampen

Etter kampen

 • Ta på seg kampvertvest (finnes i kiosken)
 • Ønske begge lag, dommer(e) og tilskuere velkommen og oppfordre til positivitet under kampen. Tilskuere skal stå på motsatt side av lagene og godt utenfor sidelinjen.
 • Sørge for at Fair play-møtet mellom dommere og begge lags trenere skjer før kamp.
 • Sørge for at lagene gjennomfører Fair Play-hilsen før kamp
 • Ha kjennskap til hvor klubbens hjertestarter er og ha telefon for å ringe 113.
 • Oppfordre til positivitet blant tilskuerne.
 • Være tilgjengelig som støtte for dommeren underveis i kampen og i pausen.
 • Håndtere eventuelle uønskede hendelser i henhold til klubbens retningslinjer (er det større brudd på Fair Play som må håndteres raskt er det din oppgave å kontakte Fair Play-ansvarlig eller andre i klubbledelsen).
 • Takke begge lag og dommer(e) for kampen.
 • Sørge for at lagene takker hverandre for kampen
 • Melde ifra til Fair play-ansvarlig eller annen kontaktperson i klubben hvis det oppstod uønskede hendelser før, under eller etter kamp.

Hva er prosedyren dersom det oppsto uønskede Fair Play-hendelser i kampen?

Da skal du som kampvert melde dette inn til Fair Play-ansvarlig i klubben. Din oppgave som kampvert er ikke å opptre som Fair Play-politi, og vi kan ikke forvente at alle med denne rollen skal gripe inn i enkeltcaser som går over styr, men hendelser som oppleves som overtramp av hensyn til Fair Play skal meldes til Fair Play-ansvarlig som kan ta saken opp i styre og med personene det gjelder i etterkant.

Se her for hvem som er Fair Play-ansvarlig i Herkules Fotball! 

Design og utvikling: Folkebadet