Fra 15 år og oppover


Generelt om fotballen i Herkules fra G15/16-nivå og oppover

Spillerne i aldersgruppene 15 år og oppover til A-lag skal koordineres sammen slik at den enkelte spiller får det beste trenings- og kamptilbudet som mulig. A-laget rangeres som lag nr. 1, juniorlaget som lag nr. 2 og G15/16 som lag nr. 3. Spillere fra alle disse aldergruppene kan være aktuelle for spill på a-laget, noe som er mye av tanken rundt utvikling av enkeltspilleren. Er du god nok for a-lagsspill som 16-åring skal du spille på a-laget om du selv ønsker det. Av den grunn tar a-laget ut sin stall først, før juniorstallen settes og G15/16 settes.

Spillere vil kunne spille på flere lag i løpet av en sesong, men skal tilhøre treningsgruppa som tilhører stallen han/hun er med i. Det vil bli tatt løpende vurderinger på hvem som går opp og ned fra stallene i løpet av året. Disse vurderingene skal tas i samspill mellom trenerne på de ulike nivåene, men a-lagstrener skal ha siste ord. Ingen spiller skal tvinges til å spille på et nivå han/hun ikke ønsker selv.

Juniorspillere i A-stallen har anledning til å spille juniorkamper dersom a-lagstrener har gitt tillatelse til dette. Juniorspillere fra A-stallen skal prioriteres og alltid spile fra start på juniorlaget, selv om han/hun ikke er en del av treningsgruppa til juniorlaget. Det samme prinsippet gjelder for spillere fra G16 som er i juniorstallen.

15-19 ÅR

Målsetning
Lag i øverste divisjon for G15/16 og G19 hvert år i tillegg til at det skal arbeides for å stille et andrelag, slik at så mange som mulig får et kamptilbud. Å være med på et G15/16 og juniorlag i Herkules skal være moro og sosialt i tillegg til å gi deg muligheten for å utvikle deg som spiller og prøve deg på et høyere nivå.

Retningslinjer for trening og kamper
Om mulig, deles G15/16 og juniorlag opp i første- og andrelag. Alderstrinnet trener sammen, men god dialog mellom G15/16, juniorlag og a-lag er viktig for å tilrettelegge for den enkeltes trenings- og kamphverdag.

Anbefalt organisering rundt laget
En trener per 15 spillere. En lagleder og en dugnadsansvarlig per alderstrinn. En trener bør ha kurset Ungdomsfotballkvelden og det er ønskelig å arbeide for at en trener per alderstrinn har gjennomført hele kurset NFF Grasrottreneren.

Sosialt
Dette er aldersgruppen det er mest frafall på guttesiden, så sosiale tiltak på for gruppa er spesielt viktig. Deltakelse på cuper utenfor fylket i tillegg til sosiale kvelder på Herkules er gode eksempler. For å opprettholde kamptilbud til alle er dette særdeles viktig i tillegg til at vi ønsker å beholde så mange som mulig, så lenge som mulig.
Hvordan kan man legge opp treningen og hva skal man trene på?

Anbefalt aktivitetsmengde er 3 treninger pluss kamp per uke. Innholdet i treningen bør være en videreutvikling av taktiske valg, individuelle og relasjonelle, i tillegg til videreutviklingen av tekniske ferdigheter. Det må tas individuelle hensyn til hver spiller, da spennet kan være stort fra den mest ambisiøse til den som ønsker å spille for moro skyld.

A-LAG

Målsetning
Herkules fotball skal ha et konkurransedyktig A-lag i Kretsligaen (4. div) på herresiden. A-laget skal være en fanebærer for klubben og fungere som en motivasjon for yngre spillere. Herkules fotball skal også tilstrebe å tilby et trenings- og kamptilbud på damesiden.

Retningslinjer for trening og kamper
Trenerapparatet rundt klubbens A-lag har ansvar for styring av spillerlogistikk mellom G16, juniorlag og A-lag, noe som skal styres i samarbeid med trenerne på G16 og juniorlag. Egen instruks skal utarbeides for dette for å sikre den beste trenings- og kamphverdagen for spillerne i nevnte aldersklasser.

Anbefalt organisering rundt laget
En hovedtrener og en assistenttrener i tillegg til en materialforvalter. Hovedtrener sammen med assistenttrener bestemmer treningsopplegget gjennom sesongen og er ansvarlig for kampledelse og -gjennomføring. Materialforvalter har ansvar for at a-laget til en hver tid har det utstyret de trenger til trening og kamp. I tillegg skal klubben stille med en administrativ leder for a-laget, en rolle som tar hånd om kontakt med klubber for å hente spillere, overganger, treningskamper, tøy og utstyr til spillerne og å tilrettelegge for vaskeordning i treningshverdagen.

Sosialt
Det sosiale rundt a-laget er svært viktig. Det skal arrangeres sosiale samlinger i starten av hver sesong og ved sommer- og sesongslutt, minimum! Om mulig bør også a-laget dra på en tur for å bygge lag sammen.

Hvordan kan man legge opp treningen og hva skal man trene på?
Anbefalt treningsmengde er minimum 2 økter i uka pluss kamp. A-lagstrener styrer innholdet ut fra ambisjoner og spillestil. Det er ønskelig at a-lagets spillestil og øvelsesutvalg også kommuniseres nedover i systemet, slik at G15/16, juniorlag og a-lag har mye av det samme utgangspunktet.

OLDBOYS OG 7-LAG FOR VOKSNE

Målsetning
Stille oldboyslag og syverlag i voksenserie hvert eneste år.

Retningslinjer for trening og kamper
Felles treningsgruppe for oldboys og syverlag med en trening i uken. Spillere kan spille på begge lag, men utgangspunktet er at hvert av lagene skal kunne stille lag på egen hånd uten hjelp fra hverandre.

Anbefalt organisering rundt laget
En lagleder for hver av lagene.

HERKULES MANGFOLDLIGA

Målsetning
Herkules skal være en klubb som tilbyr et fotballtilbud til mennesker med nedsatt funksjonsevne hvert år.

Anbefalt organisering rundt laget
En trener og en lagleder som sammen er ansvarlige for gjennomføring av treninger og kamper. Herkules Unified skal tilby fotball på sommersesongen, og ikke vinteren, for ikke å komme i veien for at gjengen skal spille håndball i Herkules på vinteren.

Design og utvikling: Folkebadet