Årsmøte 2018


Inkalling til årsmøte

Årsmøtet avholdes den 26. februar kl. 18.00 på klubbhuset i Herkules idrettspark.

Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet, må sendes styret senest 12. februar (to uker før årsmøtet) til post@herkulesfotball.no.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest 19. februar (én uke før årsmøtet).

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen på årsmøtet!

Årsberetning 2017

Innkalling og dagsorden

Budsjett for Herkules fotball 2018

Forslag til kontingentsatser 2018

Herkules Fotball – Sportsplan

Valgkomiteens styre 2018

Årsmeldinger fra lagene

Årsregnskap Herkules fotball resultat og balanse

Årsregnskap revidert av revisor

Årsmøte protokoll 2017_1

Design og utvikling: Folkebadet