Klubben vår


Herkules fotball – det vi strekker oss etter

Herkules fotball er en breddeklubb i Skien som arbeider for å beholde flest mulig av våre medlemmer, lengst mulig. For å oppnå dette arbeider vi strukturert for å legge til rette for at den enkelte får en utviklende fotballopplevelse i et sosialt og positivt miljø hver gang han eller hun er på Kules. Vi skal i tillegg være en sosial møteplass for våre frivillige, foreldre og alle andre som kommer på besøk til Kules. Herkules Fotball ønsker å være lokalmiljøets viktigste sosiale arena og et naturlig samlingspunkt for våre medlemmer i alle aldre, også utenom de organiserte treningene.

Det sportslige tilbudet i Herkules skal være drevet av god fotball-kompetanse på alle nivåer. I det ligger det en klar tanke om tydelighet i klubbens sportslige planer og tett oppfølging av klubbens trenere og enkelt lag. Vi skal legge til rette for kompetansehevende tiltak og konstruktive møteplasser for trenere og foreldre, slik at alle lag på tvers av aldersklasser kjennetegnes som et Herkuleslag. Et Herkuleslag skal være kjennetegnet med Fair Play og spillere, trenere og foreldre som jobber sammen for å gjøre hverandre gode.

Det skal være en stolthet knyttet til det å spille på Herkules. Klubbens profil skal skinne gjennom i holdningene til våre medlemmer og deltakelse i klubben vår skal handle om mer enn bare det å spille fotball. Vi skaper en trygg og sosial ramme på ethvert Herkuleslag og som klubb, en ramme som skal være åpen for alle som ønsker å være en del av den.

Verdier
Trygghet – Stolthet – Stor klubb, stort hjerte

Visjon
JAJAJABAREBLIMED!

Design og utvikling: Folkebadet