Trener


Dette TILBYR Herkules fotball av deg som TRENER

Trenerforum – Arena for diskusjon og praktisk påfyll
Trenerforum skal avholdes med jevne mellomrom 4-6 ganger årlig. Dette skal være arenaen der Herkules sin sportslige plan diskuteres mellom styret, sportslig ledelse og trenere. Her tilbyr vi praktisk informasjon, tips til treningshverdagen for trenere og legger opp til diskusjon om temaer som berører på tvers av alderstrinn. Se årshjul bakerst i planen for mer info.

Trenerkurs – Uten kostnad for deg som trener
Trenerkurs er noe enhver Herkules-trener skal kunne ta kostnadsfritt. Klubben skal jobbe for å legge kurs til Herkules idrettspark, informere om og tilby muligheter til utvikling for den enkelte trener fra man starter opp med 6årslag. Se årshjul bakerst i planen for mer info.

Praktiske øvelsessamlinger for den enkelte aldersgruppe
For å sørge for det beste mulige tilbudet i treningshverdagen til det enkelte lag inviteres trenerne innenfor tilnærmet like aldersgrupper til felles øvelsessamlinger for påfyll gjennom året. Se årshjul bakerst i planen for mer info.

Oppfølging av deg som trener
Vi ønsker trenere som er med over lengre tid og på den måten blir kontinuitetsbærere i klubben vår. Av den grunn skal du som bidrar som trener bli fulgt opp av sportslig ledelse i Herkules med hensyn til din oppgave som trener i Herkules Fotball.

Dette FORVENTER Herkules fotball av deg som TRENER

At du blir kjent og har dialog med de andre trenerne i klubben slik at forholdene ligger til rette for godt samarbeid og erfaringsutveksling på tvers av de ulike aldersklassene.

Design og utvikling: Folkebadet