Innledning


«Ja, ja, ja, bare bli med» er tatt fra Herkules-sangen, som de fleste kulesfolk har et forhold til. Klubben har vedtatt denne inn som sin visjon og understøtter den med tre grunnverdier;

Trygghet – Fordi alle våre medlemmer, spesielt barn og unge, skal føle at de er i en trygg atmosfære når de spiller fotball i klubben vår.

Stolthet – Fordi det skal være stas og en anerkjennelse å representere de gule og grønne fargene.

Stor klubb, stort hjerte – Fordi vi er bevisste på hvordan vi ivaretar våre medlemmer og frivillige gjennom å være den viktigste sosiale arenaen i vårt lokalmiljø.

Dette legger grunnlaget for aktiviteten i Herkules fotball. Alt kan relateres til visjonen og de tre grunnverdiene og det er disse også de sportslige avgjørelsene må måles mot. Vi ønsker at Herkules Fotballs sportsplan skal brukes aktivt av klubbens styre, sportslige ledelse og trener- og laglederapparat når det kommer til å legge premissene for hva det enkelte Herkules-lag driver med fra dag til dag. Det overordnede målet er at alle Herkules-lag som representerer klubben på Herkules og rundt om i Telemark skal kjennetegnes som nettopp det – et Herkules-lag. Når vi får til det, skaper vi en rød tråd i hvordan vi ivaretar og utvikler medlemmene våre slik at vi på sikt klarer å holde på den enkelte spiller fra hans eller hennes start som 6-åring og frem til junior- og a-lagsnivå.

I planen vil du finne:
– Fundament og retningslinjer for klubbens sportslige aktivitet-
– Hva du kan forvente av klubben og hva klubben forventer av deg
– Hva Herkules Fotball skal stå for internt og utad

Sportsplanen skal i tillegg:
– Være et hjelpemiddel for fotballopplæringen i de ulike aldersgruppene
– Være et redskap til bedre planmessig arbeid i løpet av et og flere år
– Fortelle hva som forventes av treningsinnhold i den aktuelle aldersgruppe
– Skape en rød tråd som viser hvilken retning vi ønsker at ethvert Herkules-lag skal ta
– Sørge for at vi tar vare på medlemmene i Herkules på best mulig måte

Sportsplanen skal revideres i samarbeid mellom sportslig leder/utvalg og klubbens styre hvert år og godkjennes på årsmøte i Herkules Fotball. Sportsplanen skal være et levende dokument og om du som trener, spiller, lagleder, forelder, styremedlem eller fan har en mening om hva som står i denne, er det muligheter til å spille inn til Herkules Fotball for ytterligere forbedringer.

Praktisk bruk av Herkules Fotballs sportsplan (skal overholdes):
– Et eksemplar deles ut til alle trenere i klubben
– Den skal brukes aktivt som bakgrunn for ethvert trenermøte

Design og utvikling: Folkebadet