Hospitering og laginndeling


Hospitering av spillere i barnefotballen kan forekomme ved spesielle tilfeller gjennom god dialog trenerne imellom.

Alle spillere på et årstrinn skal fordeles på jevnbyrdige lag og få et kamptilbud på eget årstrinn. For å skape samhold og felleskap for hvert årstrinn skal lagene settes sammen jevnbyrdig uten særlig fokus på kameratskap og geografi.

Fra 9-10 års alder kan det vurderes å melde på et ekstra lag i årsklassen over dersom trenerne ser det som hensiktsmessig. Spillerne som får mulighet til å spille på dette laget skal oppfylle følgende kriterier: Modning i hode og beina, gode holdninger og treningsiver. Det er viktig at alle på årstrinnet får muligheten til å oppfylle disse kriteriene og ekstratilbudet skal fungere som en motivasjonsfaktor for enda mer trening og utvikling. Ingen skal ha «fast plass» på laget som meldes opp.

Det er tydelig forskjell i ferdighetsnivå for nybegynnere og de som har spilt fotball i flere år allerede. Ved oppstart av mange nye spillere i 8-, 9- og 10årsalderen kan det av den grunn være hensiktsmessig å melde på et eget lag for nybegynnerne, slik at de kan fases inn i de ordinære lagene etter en halv sesong. For alle lag i barnefotballen i Herkules er fokus på fremgang, prestasjoner og fair play målestokken fremfor resultat, men for nybegynnerne er fokus og oppfølging på dette ekstra viktig.

Design og utvikling: Folkebadet