Dommere


Egne klubbdommere som skal dømme kamper for Herkules får utlevert fløyte og dommervest i kiosken, som må henges tilbake igjen etter bruk. Det er også tillatt med egen fløyte.

Klubbdommerne får betalt kr. 150,- pr kamp, uansett størrelse på kampen. Dommerne fyller ut et lite skjema som legges i kiosk-skrinet. Beløpet utbetales i kiosken etter kampslutt.

Det er nulltoleranse for kjefting på klubbdommer. Våre trenere og lagledere er ansvarlige for at dette blir fulgt opp, og må umiddelbart ta dette opp med foreldre og/eller motstanderlaget dersom en slik situasjon oppstår.

Dommere dere kan kontakte:

  • Isaak: 97377364
  • Amin: 41222517
  • Matthias: 48431112
  • Adrian: 90640938 (kan kontaktes for kampkvelder med 3-fotball)

Dommeransvarlig
Herkules fotball skal ha en oppnevnt dommeransvarlig som skal følge opp deg og din utvikling dersom du ønsker å utvikle deg som dommer. Dommeransvarlig i Herkules fotball er:

Navn: Stian Magnussen
Mobil: 41179706
Epost: stian.magnussen@skole.skien.no

Design og utvikling: Folkebadet