Fritidskortet
Publisert: 30. oktober 2020


Alle i Herkules Fotball mellom 6-18 år kan få tilbake 900,- av medlemskontingenten gjennom Fritidskortet!

Alle familier kan søke på fritidskortet for sine barn og ungdommer mellom 6-18 år, uavhengig av familiens økonomi. Det er det flotte med denne ordningen, den gjelder faktisk for alle!

Fritidskortet er en ny ordning i Skien kommune i 2020 som kommunen har fått statlig støtte til. Målet er å gi støtte til en fritidsaktivitet i året til alle barn og ungdom mellom 6 og 18 år. Økonomi skal ikke være en barriere for deltakelse! Søker du på vegne av dine barn innen 01. desember kan du altså få refundert kr. 900,- av det du har betalt per barn i Herkules Fotball i år.

Les mer om ordningen her: Fritidskortet i Skien kommune

Hvordan søker du?

  • Sørg for at årets medlemskontingent er betalt
  • Sørg for å ha bevis for at du har betalt medlemskontingenten. Dette skal nemlig legges ved som dokumentasjon i søknaden. Det kan bevises gjennom kontoutskrift, print screen fra mobil/pc med synlig bevis på at det er betalt, kopi av betalingsbekreftelse fra klubben eller lignende. Ta kontakt med kontaktpersonene under her dersom du trenger hjelp til å dokumentere dette!
  • Klikk deg deretter inn her og trykk på «Direkte til skjema» for å levere søknaden. Her skal du fylle ut informasjon om foresatte og om barnet samt legge ved nevnte dokumentasjon.

Vi gjentar: Alle kan søke, uavhengig av familiens økonomi. Dette er en ordning som gjelder for alle barn og unge mellom 6 og 18 år. La oss ta denne ordningen skikkelig i bruk!

Kontakt for spørsmål rettes til:
Hege Fehn (medlem@herkulesfotball.no eller 907 37 354)
Øyvind Gonsholt (oyvind.gonsholt@gmail.com eller 419 00 129)

Design og utvikling: Folkebadet