Årsmøte 2020
Publisert: 8. januar 2020


Innkalling til årsmøte i Herkules fotball

Årsmøtet avholdes mandag 24. februar kl. 18.00 på klubbhuset i Herkules idrettspark.

Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet, må sendes styret senest 10. februar (to uker før årsmøtet) til post@herkulesfotball.no.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest 17. februar (én uke før årsmøtet).

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen på årsmøtet!

P.S. Når årsmøtet er ferdig, vil vedtatte dokumenter legges under her.

Design og utvikling: Folkebadet