Årsmøte 2022


Årsmøte 28 mars 2022

Referat Årsmøte Herkules Fotball 2022 ver.1

Til medlemmene i Herkules Fotball

[03.02.2022. Skien]

Innkalling til årsmøte i Herkules Fotball 2022

Styret innkaller herved til årsmøte i Herkules Fotball.

Årsmøtet avholdes 28 mars klokken 18.00 i klubbhuset på Herkules.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 10 mars til post@herkulesfotball.no. Det ønskes at vedlagte mal brukes, se vedlegg.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på våres hjemmeside, www.herkulesfotball.no.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Herkules fotball i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Herkules fotball. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Herkules fotball`s lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Eirik Groa kontaktes på tlf 98614827 eller på klubbens e-post.


Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret

 

Forslag til årsmøte i:                [navn på idrettslaget og årstall]

Fra:                                                               [navn på forslagsstiller]

Tittel på forslag:                                      [skriv inn tittel]

Forslag:

[Her skal forslaget skrives nøyaktig i den ordlyd det ønskes vedtatt. Begrunnelsen for forslaget skal fremgå i begrunnelsen under.]

Begrunnelse:

[Her skal forslagsstillers begrunnelse for å fremme forslaget presenteres.]

[Sted og dato]

_______________

Design og utvikling: Folkebadet