Telemark idrettskrets Ærespris 2019
Publisert: 22. januar 2019


Styret i Herkules deltok på Teleidrettens Festaften i Ibsenhuset 11. januar 2019, sammen med nærmere 600 andre inviterte gjester fra breddeidretten i Telemark.

Tidligere Kulesgutt, Rune Allmenning Jarstein, fikk tildelt pris for beste mannlige utøver i Telemark, samt Telemark Idrettskrets Ærespris 2019. Teksten nedenfor er tildelingsbrevet sendt til Herkules fotball og Rune Allmenning Jarstein selv. Dette er meget hyggelig lesning, les også vår takk til Rune.
___________________________

Til: Rune A. Jarstein

Att. Herkules Fotball
Postboks 1201, Kjørbekk
3702 Skien                                                  Dato: 21.januar 2019

Telemark idrettskrets Ærespris 2019
Telemark idrettskrets inviterte høsten 2018 alle idrettens organisasjonsledd og medlemmer, med knytning til Telemark, til å komme med forslag på aktuelle kandidater til «Telemark idrettskrets Ærespris 2019».

Prisen er hedersbevisning til den idrettsutøver eller idrettslag (herunder også gruppe av idrettslag) fra Telemark, som i årets løp har utført den største idrettslige bragd.

Telemark idrettskrets Ærespris består av et stipend/en premiering på et fastsatt pengebeløp, i tillegg til et porselensfat med inskripsjon. Det er vedtatt statutter som er utgangspunktet for vurdering av kandidat til prisen, og utlysningen er åpen for allmennheten ved at kandidater foreslås av enkeltpersoner og/eller
organisasjonsleddene.

Det er med stor idrettsglede Telemark idrettskrets styre ønsker å gratulere Deg, Rune A. Jarstein, med tildelingen av Telemark idrettskrets Ærespris 2019!

Æresprisen ble offentliggjort og delt ut på «Teleidrettens Festaften» i Ibsenhuset 11. januar 2019.

Prisen består av et stipend/pengegave pålydende kr. 10.000,-

Beløpet overføres etter ditt eget ønske til Herkules Fotball. Premieringen er skattefri for mottaker og mottaker bestemmer selv hvordan man ønsker å disponere tildelt beløp. Det er spesielt hyggelig å høre at du vil bruke pengegaven til å støtte din gamle klubb Herkules Fotball!

Med vennlig hilsen
Geir Berge Nordtveit, Leder
Sondre Fjelldalen, Organisasjonssjef
__________________

Herkules fotball sitt svar tilbake til Rune:

Gratulerer masse med prisene du fikk Rune. Hele styret i Herkules satt i salen og jublet på dine vegne. Når sant skal sies, fikk du stående jubel fra alle sammen, vel fortjent.

På vegne av alle medlemmene i klubben og ikke minst styret, som forvalter økonomien, sier vi tusen takk for nok et supert bidrag fra deg. Pengene kommer godt til rette for å sikre gode aktiviteter på daglig basis på kunstgresset vårt i idrettsparken.

Lykke til videre med sesongen:)

Design og utvikling: Folkebadet