Kontingent 2021
Publisert: 26. april 2021


I mai sendes fakturaene for 2021 – Alle i Herkules Fotball mellom 6-18 år får trukket Fritidskortet fra årets kontingent og treningsavgift og får opptil 1900 kr i rabatt!

Hei til alle våre kjære medlemmer.

I starten av mai er det dags for utsendelse av kontingenter og treningsavgifter. I denne saken får du litt forberedende praktisk info om nettopp det.

  • Kontingentene sender vi ut til alle medlemmene våre i starten av mai. Denne er på kr. 300,- dersom du er over 19 år, og på kr. 50,- hvis du er under 19 år.
  • Treningsavgiftene sender nå ut til alle som er i gang med aktivitet. Altså avventer vi å sende ut treningsavgift til A-lag, B-lag, Menn 7er og Oldboys. Dere vil allikevel motta medlemskontingenten og må betale den for å være medlem i klubben i 2021, men treningsavgiften kommer altså senere når vi vet mer om hvor mye aktivitet det blir i år.

For dem mellom 6-18 år: I år slipper du å søke på Fritidskortet selv!

FRITIDSKORTET er en ordning i Skien kommune i 2021 som kommunen har fått statlig støtte til. Målet er å gi støtte til en fritidsaktivitet i året til alle barn og ungdom mellom 6 og 18 år. Økonomi skal ikke være en barriere for deltakelse!

I år slipper du å søke selv.  Som medlem av Herkules Fotball trekkes nemlig Fritidskortet for våren og høsten 2021 (opptil kr. 1900 til sammen) nå automatisk fra fakturaen for de mellom 6-18 år. Gjennom en avtale klubben har gjort med Skien kommune gjøres dette på denne måten i 2021. Det gjør det enklere for våre medlemmer å dra fordel av denne ordningen, og det sparer medlemmer og foresatte mye styr.

Men, det forutsetter at alle faktisk betaler den andelen som gjenstår etter at Fritidskortet er trukket fra – vi må vise til betalende medlemskap for å oppfylle avtalen med kommunen. Alle vil altså få en faktura på minimum kr. 100,- allikevel. Det forutsetter også si at du ikke kan søke Fritidskortet til andre aktiviteter, dersom du ikke fraskriver deg bruken av Fritidskortet i Herkules Fotball. 

Fritidskortet er en nasjonal prøveordning som skal stimulere til at flere barn/unge deltar i organiserte fritidsaktiviteter. Fritidskortet kan kun hentes ut en gang i halvåret og dere velger selv i hvilken fritidsaktivitet dere henter ut Fritidskortet i. Hvis du ikke ønsker å bruke Fritidskortet ditt i Herkules Fotball, la vær å betale denne fakturaen og si ifra til oss at vi skal endre på summen du mottar. 

Kontakt for spørsmål eller om du ikke vil bruke Fritidskortet i Herkules Fotball:

Bruk medlem@herkulesfotball.no dersom du bruker e-post. Du kan også ringe medlemsansvarlig Øyvind Gonsholt på 419 00 129. Skulle dere fortsatt ha utfordringer med å betale medlemskapet, ikke nøl med å ta kontakt med enten trener eller oss i klubben, så løser vi det.

Design og utvikling: Folkebadet