Årsmøte 2024
Publisert: 9. mars 2024


  • Innkalling til årsmøte i Herkules Fotball.
Tidspunkt: 21 mars kl 18.00.
Sted: Herkules klubbhus.
 
Saker som medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 14 mars til post@herkulesfotball.no.
Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på våres hjemmeside, www.herkulesfotball.no.
 
For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Herkules fotball i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Herkules fotball. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.
 
 
1. Saksliste og dagsorden 2024.
2. Innkalling til årsmøte 2024
3. Styrets årsberetning for 2023
4.1 Årsregnskap 2023 – HERKULES FOTBALL
4.2 Kontrollrapport Herkules fotball 2023.
4.3 Kontospesifisert årsregnskap 2023 – HERKULES FOTBALL (14.02.2024)
5. Sak til årsmøte
 
6. Budsjett 2024
7. Herkules Fotball – Sportsplan anno 2024.
 
8. Valgkomiteens forslag til nytt styre for 2023 i Herkules Fotball. 
 
9. Protokoll årsmøte Herkules fotball 2024
Design og utvikling: Folkebadet