Trafikksikker klubb


RETNINGSLINJER TRYGG TRAFIKK 2017

I Herkules fotball transporteres spillerne stort sett i privatbiler til bortekamper, enten ved samkjøring, eller ved at spillerne kjører egen bil. Vi arbeider for økt fokus på trafikksikkerhet for klubbens medlemmer under transport til og fra fotballaktiviteter, også på sykkel til hjemmekamp eller oppmøtested.

Ved alle reiser gjelder:
1. Bilen skal være i forskriftsmessig og i forsvarlig stand
2. Sjåføren skal være våken og opplagt. Ikke påvirket av alkohol, tabletter ol. 12 timers regel!
3. Trafikkreglene skal følges
4. Antall passasjerer i bilen skal ikke overskride bilens tillatte antall
5. Personen som sitter i passasjersetet foran skal være over 140 cm med mindre airbagen på passasjersetet deaktiveres.
6. Alle skal benytte bilbelter, også i buss
7. Nakkestøtter skal være tilpasset passasjerens høyde
8. Bagasjen skal være forskriftsmessig plassert og sikret. Ingen løse gjenstander skal ligge i seter eller på gulvet
9. Ved reiser der spillerne er i alderen 15- 18 år, skal sjåføren være ekstra oppmerksom på sin atferd i trafikken. Sjåføren skal være et godt eksempel for ungdommene.

Vi oppfordrer trener og spillere til:
1. Bruk hjelm når du sykler
2. Avtale felles oppmøte før avreise
3. Benytte samkjøring
4. Beregne god tid. Ved lange reiser bør det legges inn stopp. Velg stoppested hvor det er tillatt å parkere og hvor spillerne kan ferdes trygt på plassen

Når lagene transporteres med buss eller minibuss:
1. Bussjåfør skal være erfaren, våken og opplagt. Han må også ha sjåførkort
2. Alle passasjerer skal ha sitteplass
3. Skal bussens bilbelter benyttes

Formidling:
– Trafikksikker klubb skal tas opp som tema på styremøte hver vår, og på trener/lagleder-møter
– Trener/lagleder skal ta opp tema og minne om retningslinjene på foreldremøter
– Trafikksikker klubb synliggjøres på fotballgruppens hjemmesider samt i alle sosiale medier klubben rår over.

Design og utvikling: Folkebadet