Lag:
Voksen:

Ungdom:

Barn:


» Hovedsponsorer
Årsmøte 2018

Årsmøtet i fotballen holdes i februar. Alt av dokumenter til møtet legges inn fortløpende.


Styret innkaller herved til årsmøte i Herkules fotball.

Årsmøtet avholdes den 26. februar kl. 18.00 på klubbhuset i Herkules idrettspark.

Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet, må sendes styret senest 12. februar (to uker før årsmøtet) til post@herkulesfotball.no.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest 19. februar (én uke før årsmøtet).

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen på årsmøtet!


Last ned dokumenter:
2018-03-23: Årsmøte 2018 - Protokoll 
2018-02-27: Årsmøte 2018 Forslag til kontingentsatser_3 
2018-02-19: Årsmøte 2018 Sportsplan 
2018-02-09: Årsmøte 2018 Årsmeldinger fra lagene 
2018-02-09: Årsmøte 2018 Innkalling saksliste dagsorden 
2018-02-09: Årsmøte 2018 Valgkomiteens forslag til styre 
2018-02-09: Årsmøte 2018 Lovnorm for idrettslag 
2018-02-09: Årsmøte 2018 Årsberetning 
2018-02-09: Årsmøte 2018 Budsjett 
2018-02-09: Årsmøte 2018 Årsregnskap 2017 

Facebook Twitter Epost


» Sponsorer
» Støttespillere
Site powered by Sniggabo CMS v. 3.18