Lag:
Voksen:

Ungdom:

Barn:


» Hovedsponsorer
Ekstratrening i Herkules fotball

Vi ønsker å tilrettelegge for mer trening for våre unge fotballspillere.

Herkules Fotball ønsker å tilrettelegge for mer trening for våre unge fotballspillere. Fra januar 2018 starter vi av den grunn opp med ekstratrening for spillere i alderen 12-13 år. På sikt vil vi jobbe for at det tilbys ekstratrening for alle i alderen 10-14 år i klubben.

Målet med ekstratreningene er å tilrettelegge for at de som ønsker det kan utvikle enda bedre fotballferdigheter. Ansvarlig trener for ekstratreningene er kretslagstrener i NFF Telemark og tidligere trener og A-lagsspiller i Herkules, Kai David Elvenes. Treningene skal fylles med varierte øvelser som skal gjøre det moro for de som ønsker mer påfyll, og ikke minst motivere til egenutvikling gjennom egentrening.

Ekstratreningene er også en mulighet for klubbens trenere å få ekstra påfyll. Kai David har et bredt øvelsesrepertoar som du som trener kan stjele fra for å bruke i egne lag.


Tid: Fredager klokken 1530-1700
Oppstart fredag 19. januar!


Hvem er ekstratreningene for?

Ekstratreningene er noe alle spillere kan bli med på om de ønsker, men det skal fungere som en gulrot for de som viser den riktige innstillingen på treninger med sitt lag. På den måten håper vi det skal motivere mange av spillerne på lagene fra 10-14 år til mer egentrening og ikke minst det å fremvise de holdningene vi ønsker av Herkulesspillere. Alderen 10-14 år er helt sentral i barns utvikling både motorisk og holdningsmessig – ekstratilbudet er til for å bygge opp under nettopp det.

Hvordan velges deltakerne til ekstratreningene ut?

Trenerne på det enkelte laget bestemmer hvem som skal delta på ekstratreningene. Her er det klare kriterier for deltakelse, kriterier som vi ønsker at trenerne er helt klare på overfor sine spillere.

Kriteriene er modning i hode og beina, fair play og treningsiver. Med dette mener vi at man viser de rette holdningene når man er på trening, at man viser god sportsånd og fair play-holdninger og ikke minst viser at man er ivrig etter å trene og utvikle seg.

Deltakerne på ekstratreningene skal ikke være en fast treningsgruppe over lengre tid. Viser man ikke holdningene som skal til er det andre som bør gis muligheten til å bli med.

Vi starter altså opp med 12- og 13åringene i januar og håper på å utvide etter hvert. I starten vil denne gruppen bestå av 12-18 deltakere fra lagene det gjelder.

Vi håper dette vil være et godt ekstratilbud for spillere i Herkules Fotball. Om du har spørsmål til dette kan du ta kontakt med styret v/Tore Hammersmark og/eller Øyvind Gonsholt.

Herkules Fotball 2018

Facebook Twitter Epost


» Sponsorer
» Støttespillere
Site powered by Sniggabo CMS v. 3.18