Lag:
Voksen:

Ungdom:

Barn:


» Hovedsponsorer
Styret i Herkules Fotball 2017

Treger du å komme i kontakt med styret, se vedlagte liste.


Nåværende styre ble valgt på årsmøtet 2017, og sitter til årsmøtet i 2018. Styreleder velges for 1 år  av gangen. Styremedlemmene velges for 2 år av gangen slik at 3 av 6 styremedlemmer er på valg hvert år.                                             

Styreleder

Tore Hammersmark
tlf. 918 84 888
tore.hammersmark@bamble.kommune.no
post@herkulesfotball.no

Styremedlemmer

Terje Ramstad (nestleder)
tlf. 469 29 515
terje.ramstad1968@gmail.com

Ivar Holand
tlf. 900 66 686
ivar.holand@norengros.no

Ola Plassen Øverland
tlf. 971 59 843
ola-o@live.no

Øyvind Gonsholt
tlf. 419 00 129
oyvind.gonsholt@idrettsforbundet.no         

Hilde Garvik
tlf. 915 95 293
hilde.garvik@gmail.com

Heidi Strømdal
tlf. 908 13 536
heidistromdal@hotmail.com

Hege Fehn
tlf. 907 37 354
hege.fehn@vegvesen.no

1. varamedlem
Tor Løvberg Sørensen
tlf. 412 21 964
t-soer@online.no

2. varamedlem
Henrik Hansen
tlf. 970 34 986
henrikha81@gmail.com

Facebook Twitter Epost


» Sponsorer
» Støttespillere
Site powered by Sniggabo CMS v. 3.18